Skip to main content

Роби и робство

Робите на Рим - история, права, задължения, статистика

Публикувано в

Зараждане на робството

 

Робството като форма на абсолютно подчинение на индивиди, етнически и социални групи възниква преди повече от 5000 години. В основата му лежат войни между отделни племена и общини и стремежа към завоюване на нови територии. Първите роби в по-голямата си част са били жени и деца, мъжете обикновено били избивани. Робовладелците използвали силата на страха и принуждението.

В античния свят това явление от спонтанна проява на сила се превърнало в система, подкрепена със закони, писани и неписани правила. Така възникнал робовладелския строй.

Древен Рим успява да създаде най-превъзходната система за управление на зависими труженици в гигантски мащаби.

Разпространи съдържание