Skip to main content

Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност се разпространява върху сведенията, събирани на сайта www.rivitalia.com (по-нататък именуван Сайт) по законосъобразен начин, в минимални количества, с цел статистика или подобряване на взаимодействието с читателя. Сайтът смята за «посетител» всеки, който посещава страниците на домейна www.rivitalia.com от доставчици на информация и препратки в Интернет: така наречените търсачки, други действащи сайтове, а също така първични печатни източници, които посочват адреса на Сайта в уеб, и системи за електронна поща. Ботовете на системи за търсене в Интернет се смятат за «електронни посетители» и извършват дейността си в съответствие със законодателството и/или изискванията на техните създатели.

 

Използване на Cookie (бисквитките)

 

Cookie са малки файлове, които се съхраняват в браузърите на посетителите за идентификация в момента на преглеждането на сайта. Посетителят може да използва настройките на браузъра за да приема или не приема бисквитки. Бисквитките не пренасят вируси на компютъра на посетителя. Използването на бисквитки е е целесъобразно в редица случаи, например когато:

  • Регистриран посетител на Сайта влиза в системата, която изисква регистрация и парола, има акаунт и разчита на облекчен и бърз достъп до своите (и само до своите) лични данни.
  • Посетителят желае да измени настройките на интерфейса на сайта за негово лично удобство (ако това е възможно) и да запази тези настройки при всяко следващо посещение на сайта, включително избрани страници, теми, видео, новини и т. н.
  • Посетителят желае да предостави на сайта сведения за неговите лични предпочитания, интереси, включително - показването на определен вид реклама или съдържание.
  • Посетителят желае да се възползва от специални предложения (оферти) на сайта.
  • Посетителят осъществява покупка на сайта или предлага за продажба продукт на страниците на сайта в съответствие с Правилата на сайта.

 

Събиране на лични данни

 

Сайтът не е средство за натрупване на сведения от личен характер и не предоставя личната информация на регистрираните посетители на заинтересовани трети лица и организации, освен случаите, свързани с доказано нарушение на закона и изискващи разглеждане от законодателните органи в Италия след предявяване на официални документи.

Информацията за посетителя обикновено включва стандартен набор от данни: Име, Фамилия, електронна поща, град, страна. Тези данни при регистрация на акаунт са международна практика. В същото време Сайтът не може да носи отговорност за подаването на тези сведения, за тяхната достоверност и актуалност както в момента на регистрация на посетителя, така и след това, включвайки дълъг период от време.

В отделни случаи посетителят може да предостави допълнителни сведения за себе си, които, според негова преценка, могат да бъдат важни за други посетители. Сайтът публикува тези сведения и не носи отговорност за тяхната достоверност. Пример: страница на автора или Специалиста (екскурзовода, преводача, публициста), личен блог на посетителя, личен сайт на друг домейн, курикулум, списък от публикации и др.

 

Безлична  информация

 

Сайтът запазва тези сведения за посетителите, които имат отношение към статистиките за посещение на домейна. Сред тях са: сведения за спецификата на браузъра, броя посещения, броя посетени страници, времетраене на посещението, IP-адреса на посетителя.

 

Безопасност на посетителя

 

Сайтът прилага всички усилия за осигуряване на безопасност на личните данни на посетителя и посочените от него сведения. Част от мерките за безопасно съхранение на личните сведения са реализирани програмно, друга част се контролира с помощта на антивирусни програми и служби за борба с така наречения спам. Сайтът препоръчва на посетителите да предприемат всички необходими мерки за защита на персоналния компютър или мобилното си устройство от вреден код и несанкциониран достъп от страна на други ползватели.

Ако намерите на страниците на Сайта данни за нечестна реклама, дискредитация, пропаганда на насилие, религиозни убеждения, наркотоци, престъпно поведение, а също така и злоупотреба с правото на лична свобода в изказванията, съобщете ни незабавно на адрес: riva@rivitalia.com

 

Изменения в текста на Декларацията за поверителност

 

Декларацията за поверителност може да бъде променена. Сайтът препоръчва на посетителите да преглеждат периодично текста на Декларацията. Ако възникнат въпроси или двузначни тълкувания на гореизложения текст, посетителят може да направи запитване  на адрес riva@rivitalia.com.

 

Дата на последно обновяване: Януари 2016 година.

 

Логотип сайта www.rivitalia.com