Skip to main content

Правила за ползване

Правила не исключают новых правил. Пока они действуют.1. Общи правила:

На сайта Ривиталия (наричан по долу Сайт) е забранено:

Да се използват обидни, клеветнически, заплашителни, нецензурни, и/или други текстове и изображения, уронващи престижа и доброто име на Сайта и/или накърняващи честта и достойнството на друг потребител в мрежата. Тази забрана важи за всички, включително и за редакторите (администрацията) на сайта.

 

Само регистрирани посетители могат да създават/добавят новини, статии, видеоматериали, страници, ревю, отзиви и теми на форума.

Използването на външни програми и скриптове трябва да бъде съгласувано с администрацията на Сайта предварително.

Ако не сте съгласни с Правилата, не регистрирайте акаунт. Вашето несъгласие може да бъде изразено в писмена форма на официалната страница за контакти, но предявените претенции не могат да бъдат гаранция за това, че администрацията ще промени на Правилата.

2. Регистриране на нови посетители:

Регистрацията на нов акаунт е доброволна.

Забранено е използването на имена на други сайтове в логина и подписа на регистрирания посетител.

Посетителят може да има само един акаунт (IP адрес).

3. Използване на аватар:

Картинката за аватар не трябва да съдържа: елементи или намек за порнография, сцени на насилие, смърт, болести, недъзи, други телесни дефекти и т. н.; специални ефекти, влияещи върху зрението, реклама на стоки, услуги, фирми и сайтове, модни трендове, политически партии, религиозни организации или секти (вижте също точка първа).

Аватарите, които по преценка на администрацията влизат в забранения списък "не трябва", ще бъдат изтрити, а ползвателя - предупреден. При многократно нарушение акаунта ще бъде заличен (пълен бан).

4. Коментари в текстовете на сайта:

Коментарите са полезни, когато са съобразени с темата. Абстрактните коментари не носят полза, а съобщенията, съдържащи спам, скрити препратки и линкове към търговски сайтове, ще бъдат изтрити. Нарушителите първоначално получават предупреждение. При многократна злоупотреба акаунта им ще бъде заличен (пълен бан).

5. Ние приветстваме:

Доброжелателност, чувство за хумор, талант на разказвач и туристически ентусиазъм.

Активност и инициатива.

Автори, които публикуват материали за Италия.

Предложения за подобряване на сайта и на обратната връзка с читателя.

 

6. Забраняват се:

Изказвания, които противоречат на правовите норми в цивилизованите държави.

Нарушение на авторските права и дискусии за авторските права на страниците на Сайта.

Реклама на стоки и услуги без предварително съгласие на администрацията на Сайта.

Качване (публикуване) на материали, принадлежащи на трети лица или организации без тяхно съгласие и без предварително одобрение от администрацията на Сайта.

Продажба или предаване на трети лица или организации на материали, публикувани на Сайта, без съгласие и писмено потвърждение от страна на администрацията на Сайта.

 

Логотип сайта www.rivitalia.com