Skip to main content

Езикът на жестовете в Италия: мимика, пози, длани и пръсти

Невербалната комуникация и жестовете на италианците

 

Според някои изследвания, около 60% от информацията в процеса на общуване се предава с помощта на жестове и мимика. Всички народи в една или друга степен използват неезикови средства за изразяване на мисли, емоции и стимули. Италианците не правят изключение, дори са показателен пример. Можем да ги наречем европейски шампиони по злоупотреба с пръсти, длани, мускули на лицето и други части на тялото.

Освен това, италианците имат друга представа за жизненото пространство, заобикалящо индивида. Например, средният европеец смята, че събеседникът трябва да е отдалечен на едно комфортно разстояние не по-малко от 60 - 80 сантиметра "от лицето". За италианеца зоната на личния комфорт е много по-малка: колкото повече се доближава събеседникът до вас, толкова по-дружествено е настроен спрямо вас. Ако не знаете нищо за тази особеност, поведението на вашия италиански събеседник може да ви се стори неадекватно и понякога отблъскващо.

Системата от конвенционални (общоприети) италиански жестове има още една особеност. Италианците говорят много и бързо, а ухото свиква и по навик пропуска много от казаното. Съпътстващите жестове, така да се каже, "забавят" речта и включват визуалното и тактилното изкуство в полза на говорещия. В радикалният вариант това означава, че можеш да слушаш с половин ухо (защитна реакция), стига да наблюдаваш събеседника. В този смисъл жестовете компенсират умората на слуховия апарат. От друга страна, вашият събеседник ръкомаха не само по навик: той ви дарява със своите жестове - по същия начин, по който ви дарява с лъчезарната си усмивка.

Жестовете на италианците условно можем да разделим на две групи. В първата влизат мимическите движения, или илюстративните жестове. Те заместват думи и изрази в стандартни ситуации. Например, изправеният палец и кутрето до ухото означават "ще се чуем по-късно по телефона". Вдигнатият на нивото на очите показалец при беседа означава "почакай, спомних си нещо важно, сега ще ти кажа главното". Палецът и показалецът, свити в кръг, означават "одобрявам, много добре, харесва ми (твоята идея)". Втората група включва символични, или емблематични жестове. Тя е по-разнообразна и по-наситена емоционално.

 

Символични жестове на италианците

 

Жест Описание на жеста Значение на жеста

Със стисната длан удряме неколкократно по ребрата.

Толкова съм гладен!

Леко погалваме стомаха с кръгови движения.

Добре (си) похапнах, благодаря!

Многократно притискаме палеца към останалите с леко протегнати напред ръце.

Какъв ужас!

Страх ме е да си го помисля (като си спомня/да го опиша)!

Потриваме длани на нивото на гърдите.

Доволен съм, че (ще) се получи, че стана така, както искахме.

Енергично махаме с ръце, с длани, обърнати нагоре.

Успокойте се и ме изслушайте!

Изтриваме въображаем пот от лицето.

Не беше леко, да ви кажа!

Хапем дланта или пръсти, например, показалеца

Ярост и негодуване!

С леко сгънати пръсти почукваме по челото отстрани.

Или правим същото, но с показалеца.

Ти наред ли си?

Ти (той), май, не си добре с акъла!

Последователно прегъваме пръстите, караме ги да "изчезнат".

Внимавай, той е мошеник!

Долепваме показалците на нивото на гърдите (понякога ги потриваме).

Те могат да се договорят зад гърба ти!

От един дол дренки са!

Длан с бръснещо хоризонтално движение.

Рискуваш главата си (живота)!

Кръгообразни движения с изправен палец над гърдите.

Повтори, ако обичаш!

С изправен вертикално показалец изобразяваме махало, като метроном.

Не, (за нищо на света) няма да се съглася!

Събрани в едно пръсти, енергично тресем дланта.

Остави ме на мира!

Какво искаш от мен?

С тилната част на дланта мислено (и с пренебрежение) извеждаме нещо от гърлото.

Това не ме интересува (не е моя работа, не ме засяга)!

С разперени като въображаема мрежа пръсти отблъскваме "нещо" или поклащаме ръце.

Не знам и не искам да знам!

 

Съвети

 

  • Ако вашият събеседник придърпва с пръст долния клепач на окото си, той ви предупреждава да бъдете нащрек и ви предлага съдействие.
  • Ако италианецът човърка с показалец бузата си, той оценява положително вкусовите (или сексуалните) качества на нещо или някой.
  • Ако на изпровождане вашият домакин ви маха с обърната длан, той не ви привиква, а ви маха за довиждане.
  • Ако в разговора вашият събеседник скръства длани като саби, той слага край на неудобната тема. Повече нито дума за...
  • Ако италианецът при обсъждането на мъж уж случайно се докосне до възглавничката на ухото си, може би, иска да ви каже, че въпросният мъж е ... не чак толкова мъж.
  • Ако италианецът по време на разговор ви потупва по ръцете, той ви "инжектира" доверие.

 


Полезни материали:

Самоучител по Италиански за туриста   Италия - интересни факти   Неизвестната Италия

Това е малка част от италианските жестове. Не включваме неприличните жестове. През свободното време вижте видеоречника по-долу:

Отляво: Италиански жестове - видео.

 

Логотип сайта www.rivitalia.com