Skip to main content

Уникални монументи в Рим

Монументалната архитектура в Древен Рим е нещо изключително. Тук ще посочим тези архитектурни съоръжения, които са нова дума в историята на европейската цивилизация и са представени в един-единствен екземпляр. Римляните успяват да интегрират достиженията на Древна Гърция, Етрурия и Египет, но освен подражанието, си позволяват да импровизират и да експериментират с нови материали, да реализират гигантски за онези времена проекти. Някои от тях са уникални. Ще ви разкажем подробно за Колизеума, Римския Форум, Пантеона, Замъка Сант Анджело и пирамидата на Цестий.

 

 

 

Колизей

 

 

 

 

 

 

Римски Форум

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантеон

 

 

 

 

 

 

Замък на Светия Ангел

 

 

 

 

 

 

 

Пирамида на Цестий